X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI

Kaliteli Görüntü

50000 Büyütme

EDX Haritalama

X-Işını Kırınım yöntemi (XRD), her bir kristal fazın kendine özgü atomik dizilimlerine bağlı olarak X-ışınlarını karakteristik bir düzen içerisinde kırması esasına dayanır. Her bir kristal faz için bu kırınım profilleri bir nevi parmak izi gibi o kristali tanımlar. X-Işını Kırınım analiz metodu, analiz sırasında numuneyi tahrip etmez ve çok az miktardaki numunelerin dahi analizlerinin yapılmasını sağlar. X-Işını Kırınım cihazıyla kayaçların, kristal malzemelerin, ince filmlerin ve polimerlerin nitel ve nicel incelemeleri yapılabilir.Rigaku SmartLab X-ışını difraktometresi; toz, katı ve ince film şeklindeki örneklerde fazlar, fazların miktarı, kristal boyutu, latis parametreleri, yapıdaki değişimler, kristal yönlenmesi ve atom pozisyonları hakkında bilgi verir. Bu cihaz ile ayrıca 2300 C’ye kadar atmosfer, vakum ve inert gaz ortamında kristal yapıdaki faz değişimlerini görmek mümkündür.

Rıgaku SmartLab

Yüksek sıcaklık fırını ile faz geçişleri görülebilme imkanı Sürekli güncellenen kütüphane ile...

D-Tex Dedektör ile XRD Çekimi

Yüksek çözünürlüklü D-Tex dedektör ile toz, incefilm ve bulk örneklerden kaliteli veri toplanmakta ve kristal tayini yapılmaktadır.

Yüksek Sıcaklık Fırını

Yüksek sıcaklık fırını ile numunelerde oluşacak faz geçişleri, kristal yapıda sıcaklık ile oluşacak değişimler gözlenmektedir.

Güncel Kütüphane

XRD çekiminin ardından, sürekli güncellenen kütüphane ile PDF-card tarama imkanı yapılmaktadır.

Rıgaku SmartLab

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI için başvuru formu

Yüksek Sıcaklık Fırını

Ortam ve yüksek sıcaklıklarda (1500 ° C'ye kadar) malzemelerin in-situ X-ışını kırınımı ölçümleri için otomatik değişken sıcaklık aşaması Aşama, hava, gaz, vakum veya helyum veya azot gibi inert gaz altında çalıştırılabilir. Numune, numunedeki azaltılmış ısı gradyanları için radyant olarak ısıtılır. Aşama içindeki otomatikleştirilmiş z çevirisi, numunenin ısıl genleşmesi durumunda bile kesin örnek konumlandırmayı sağlar.

Yüksek Sıcaklık Fırını