Yüzey Karakterizasyonu

Fiziksel Sorbsiyon

Kimyasal Sorbsiyon

Buhar Sorbsiyon

BET cihazı mikro, mezo veya makro boyutta gözenek içeren toz veya katı numunelerde fiziksel adsorbsiyon yöntemiyle gözenek boyutunu ve dağılımının yüksek ve düşük basınçlarda belirlenmesinde kullanılır. Yöntem, numune yüzeyinin tek bir moleküler tabaka ile kaplanması için gerekli gaz miktarının hesaplanması prensibine dayanır. Bu hesaplamada Brunauer Emmett ve Teller teorisi kullanıldığından cihazın yaygın bir diğer ismi BET’tir. Katalizöerler, seramikler, mineral ve maden ürünleri, sinterlenmiş malzemeler, yapı malzemeleri, iyon değiştirici reçineler, aktif karbon, zeolit ilaç hammaddeleri, metalurjik tozlar, aşındırıcılar ve polimerler gibi katı ve toz haldeki birçok malzemenin yüzey alanlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Oantachrome AutoSorb IQ2

Görüntüleme ve analiz arasında kesintisiz geçiş. Standart tarifler, ayar prosedürlerini basitleştirdiği gibi, geniş bir kullanıcı yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamak için genel amaçlı, termal tip SEM'dir. Standart 5 eksenli motor kademesi, ilgili alanı bulmayı kolaylaştırı

Standart Reçete

JEOL uzmanlığını ve deneyimini içeren standart reçeteler önceden yüklenmiştir.Yeni SEM kullanıcıları bile her örnek için uygun koşulları ayarlayabilir

Büyük Alan

Standart konfigürasyonda 5 eksenli motorlu bir kademe ile büyük bir numune haznesi bulunur. 8 inç çap x 80 mm yüksekliğe kadar olan numuneler incelenebilir.

EDX Kontrolü

Analiz SEM penceresinden başlatılabilir EDX aynı zamanda bir JEOL ürünü olduğu için, kontrol tek bir PC'den yapılabilir

Oantachrome AutoSorb IQ2

Yüzey Karakterizasyonu için başvuru formu

Kütle Spektrometesi

Bütçede rutin EDS mikroanalizinden, performansın olduğu en gelişmiş nanoanalize kadar çözümler sunuyoruz.

Kütle Spektrometesi